مـقـصـد جا نـئـنـگ اوچینجی ییلی مناسیبت‌لی: قینانـچ خـطیم
هامراق گؤوون، مهر سینگن گؤزلرینگ،
نیرأ اوچـدی گؤز آلنیمدان،
بالام هی؟
مگر اقبال یازیپ‌می‌دیر، آلنینگدان،
گؤز آلنیمدان نیرأ اوچدونگ ،
بالام هی؟
*********

سوّمین سالگرد روانشاد فرزندم: ه
را با قلبی پر از اندوه و حسرت
دوباره تجدید خاطره می کنیم.
پسرم! ای گل بهار ندیده‌ام،
تو اوّلین فکرمان در صبح و آخرین فکرمان درشب.
سوّمین سالگرد وفات تو در انتظار این بهار با تمام غمها و افسوس ها دوباره آمد. و به خاطر میآورد روزی که فراموش نشدنی است.ه
پسر عزیزم! در این روز ناخواسته خانه ات را
بدون خداحافضی ترک نمودی.
امّا این را بدان! خاطرات تو هرگز فراموش نخواهد شد و قلب شکسته مان
همانند رفتن ناگهانی ات، بازگشت ناگهانی ات را طلب می کند.
ای کاش! این رؤیا به حقیقت می پیوست…..ه
به مزار سردت نیایم و در بستر گرمت تو را در آغوش کشم و روزهای خوش گذشته را دوباره با تو عزیزم شریک، و روزهای ترسناک را که فقط من و تو شاهد آن بودیم از خاطره ها محو نمائیم.
برای همیشه تو را دوستتت داریم.
اگـر اشکها پله بسازند و خاطرات خط ها را،
به بهشت خواهم آمد و تورا همراه خود به خانه ات برمی گردانم. …ه

با داغ فـراوان: پدر و مادرت

Advertisements