Kanada Türk Dernekleri Federasyonu'nun amaçları şunlardır

Kanada Türk toplumunu temsil etmek ve topluma fayda sağlayacak önemli kültürel, ekonomik, eğitimsel, toplumsal ve dini faaliyetleri desteklemek ve artırmak

Kanadalılar ve Kanada’da yaşayan diğer etnik topluluklarla yakın ilişki kurmak ve kurulan ilişkileri güçlendirmek
Kişi haklarına saygılı sosyal adalete inanan demokratik, laik bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak
Gelecekte daha iyi bir Kanada yaratılmasında Kanada-Türk toplumunun daha aktif bir rol almasını sağlamak

Advertisements