Dr. Abdurrahman DEVECİ
rahmandieji@yahoo.com
Ortadoğu Analiz
Ekim’09 Cilt 1 – Sayı 10
İRAN TÜRKMENLERİ: TÜRKMENSAHRA

Abstract

Although a state named Turkmensahara doesn’t exist in actual Iran, the Turkmensahara
region represents a wide territory lying within the Gulistan and Northern Khorasan States
of Iran. It is hard to give exact information about the Turkmens of Turkmensahara and
the demographic structure of the region as the social researches in Iran are not based on
ethnic roots. This study is made in order to fill this gap. The paper deals with the history,
language, demographical qualities and political roles of the Iranian Turkmens.

Aktokay

Türkmensahra Türkmenlerinin tarihini uzun süre birlikte yaşadıkları Türkmenistan Türkmenlerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Türkmensahra Türkmenleri 1881’e kadar Türkmenistan ile ortak kaderi paylaşmıştır. 1881’de, Türkmenlerin Türkmenistan’daki Göktepe Kalesi’nde Çarlık Rusyası ordusuna yenilmesinden sonra, İran ve Çarlık Rusyası arasında yapılan Ahalteke anlaşması çerçevesinde, iki tarafta yaşayan Türkmenler arasına sınır çekilmiştir.

Giriş
Günümüz İran’ında Türkmensahra adında bir eyalet bulunmasa da Türkmensahra olarak kabul edilen bölge İran’ın Gülistan ve Kuzey Horasan eyaletlerini içine alan geniş bir coğrafyayı temsil etmektedir. İran tarafından yapılan sosyal içerikli araştırmalarda etnik köken baz alınmadığı için Türkmensahra Türkmenleri hakkında ve özellikle bölgenin demografik yapısı hakkında net bilgi vermek çok zordur. Sadece bölgedeki nüfus dağılımı hakkında tahminler yapılabilmektedir. …Read More Original text from PDF File

Advertisements