“کتاب های منتشر شده و در دست انتشار”
Shelf 1 Shelf 2 Shelf 3 Shelf 4 Shelf 5 Shelf 6 Shelf 7 Shelf 8

Ownuk H. Autoreferat

ОВНУК, Х

Jahanşa Diwani

Dr.H.Ownuk

Dutaryň Owazy

Dr.Ownuk.Tr

автореферат(криллик-туркмен

Овнук, Х.

awtoreferat(Latin-turkmen)

Оwnuk H.

جزوه فارسی رساله

د.خ.اونق

awtoreferat(Latin-turkmen)

اونق خانگلدی

Dissertassiýa Ownuk Hangeldi

Diss.Ownuk

محتوای آثار نشان داده شده در شلف ها:

  1. شلف اوّل: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” درج شده در سایت Чловек И Наука – چلاوک ایی ناوک “علوم انسانی” سایت مرتبط با “مرکز کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات عالی فدراسیون روسیّه (واک)” صص. 22
  2. شلف دوّم: کتاب دیوان حهانشاه حقیقی قاراقویونلی چاپ شده در تهران از جانب انتشارات “بهجت”، صص. 248
  3. شلف سوّم: اجمالی بر موسیقی دوتار تورکمنی صص 26
  4. شلف چهارم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” تایپ دوباره متن اصلی با حروف الفباء کریل روسی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. 30
  5. شلف پنجم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” تایپ دوباره متن اصلی با حروف الفباء جدید “لاتین-تورکمنی” مرسوم جمهوری تورکمنستان از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. 31
  6. شلف ششم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی بزبان فارسی مرسوم در ایران و افغانستان، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. 22
  7. شلف هفتم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی با حروف الفباء کلاسیک تورکمنی (الفباء قدیمی ترکمنی “عربی-فارسی”) مرسوم در تورکمنصحرای ایران و ترکمنهای افغانستان و … از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)،صص 21
  8. شلف هشتم: متن اصلی رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” برگردانده شده از حروف الفباء کریل روسی به لاتین جدید تورکمنی مرسوم در جمهوری تورکمنستان، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)،

*********************

Shelf 16 Shelf 15 Shelf 14 Shelf 13 Shelf 12 Shelf 11 Shelf 10 Shelf 9

RightToLeftFarsiAndTurkmenche

فار.ترکم.

English-Russian-Turkmen_3abc

En.Rus.TM

ОВНУК,Х.ру

О.,Х.Comp

EEEEEEEE FFFFFFFFFF GGGGGGG

ОВНУК,Х.ру

Овнук,Х.ру

THE FULL TEXT OF THE SYNOPSIS (abstract) OF THE DISSERTATION Dr. OWNUK, H

Ovnuk H.en

ادامه ردیف فوق:

9. شلف نهم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی بزبان انگلیسی، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. 30

10. شلف نهم: چکیده رساله علمی در موضوع “تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون نوزدهم و بیستم)” متن اصلی بزبان روسی، از روی متن اصلی ارائه داده شده به کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی)، صص. 32

نسخه کامل چکیده پایان نامه مرتبط، با 4 زبان: انگلیسی، روسی، ترکمنی، فارسی و در ۳ الفبای ترکمنی: کلاسیک، سیریلیک و لاتین، با موضوع: «تاریخ فرهنگ ترکمنهای ایران (قرون XIX-XX)». این کتاب شامل چهار زبان و سه حروف با عنوانهای زیر ترتیب داده شده است:

11. 12 و 13 خالی است.

15. شلف پانزدهم: الف). متون انگلیسی، روسی، تورکمنی لاتین و سیریلیک صص 111

16. شلف شانزدهم: ب). متون فارسی و تورکمنی با الفبای کلاسیک (الفبای قدیمی ترکمنی «عربی – فارسی). صص. 50

14. شلبف چهاردهم: ج). شکل کامل اثر در یک فایل پی دی اف صص. 153

*********************

عرضه “دیوان جهانشاه حقیقی” در فروشگاههای معتبر مجازی و غیر مجازی در بازار کتاب ایران:
مرجع: – «دیوان حهانشاه حقیقی»، نوشته و پژوهش: دکتر خانگلدی اونق، انتشارات: «بهجت»، چاپ: گلشن، تهران – سال ۱۳۹۲، صص. ۲۴۸-
جدید

لیست مراکز فروش و مؤسسات ثبت شده:

4. Picture in “Book New“…
6. بانک کتاب مرکزی: “دیوان جهانشاه حقیقی”، …
8. خـــریــد کـتـاب کد محصول: G39552. دسته: دواوین.

10. در صفحه برچسب های سایت “خرید کتاب” مربوط به برچسبچاپخانه گلشن.

12. سایت ترکمنی اولکأمیز.

13. در سایت “نوسا” پایگاه آرشیو کتابهای فارسی، روی گنجینه کتاب نوسا – Nosa Books کلیک کنید!.
14. در سایت “خانه کتاب“، مشاهدهصفحات اولّیه کتاب” در فایل پی دی اف.
17. مارقوش تورکمنصحرا تاریخ دوره تورکمانی
18. کتابفروشی اینترنتی ایران فرهنگ. همچنین در پرمننت لینک همین سایت.
ادامه دارد …

لیست آثــار و مــقــالاتی که در نشریات گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری منتشر شده است:

* مراجعی که مقالات “دیوان جهانشاه حقیقی” در آنجا منتشر شده:
۱. سایت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
۲. «ترکمنصحرا اورگ» – پی دی اف فایل در مورد کؤک مسجد
3. مجله “هفته” – مونترال – لیلی خاقانی: یازان دکتر خان گلدی اونق،
تورونتو- منتشر شده در شماره: 257
4. مجله “هفته” – مونترال – لیلی خاقانی: یازان دکتر خان گلدی اونق،
تورونتو- منتشر شده در شماره: 259
5. مجله “هفته”، بخش “آیدین شافاق”، شماره 265 – مونترال – لیلی خاقانی:
6. مجله “هفته”، بخش “آیدین شافاق”، شماره 266 – مونترال – لیلی خاقانی:
7. نشریَه حیدربابا نیوز، «حروفیزمین کؤکلری» شماره 45، سال 2013 ص. 10 pdf فایل
8. نشریَه حیدربابا نیوز، “کیتاب تانیتیمی …” و فایل پی دی اف این مقاله در نشریه حیدربابا
9. نشریَه حیدربابا نیوز، مقاله «تاريخ و ادبيّات ترکمن» در قرون XIV و XV
10. نشریّه حیدربابا شماره 19 سال: 2010-تورنتو – “اوضاع سیاسی-عقیدتی در دوره جهانشاه حقیقی” فایل Pdf نشریّه
11. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
12. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
13. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
14. «ماهنامه صحرا»، سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷/ش.، شماره …
15. فصلنامه ياپراق / زمستان سال 1384 / شماره: 32 – صفحه ی: 4
16. پایگاه اطلاع رسانی یگیت، جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات
17. بنیادمختومقلی فراغی، جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات …
18. بانک اطلاعات پزشکی پاراسات، تاريخ ادبيات و شعر ترکمنی
19. منینگ توکنماسیز خزینام وبنشر احمدی از افغانستان
21. “نشریّه حیدربابا”، سال ششم 2014- شماره -57- تورنتو – لینک مربوط به این مقاله
22. مصاحبه نشریه “حیدربابا” با دکتر خانگلدی اونق، نویسنده اثر ماندگار “دیوان جهانشاه حقیقی”. در وبنشر جهانشاه، در خوجه نفس نیوز.
23. ادبی میراثا اولی قوشانت (صحبتدش بولان آزاتلئق رادیوسی خدای بردی حاللی). جهانشاه نئنگ ادبی میراثی حقدا دکتر خانگلدی اونق بیلن رادیو گپلشیک – Jahanşa Hakyky hakda gepleşik
23. درج مقاله “ژانر داستان تغزّلی “صایاد-همرا”، …” در نشریّه آیغئت تورکمنصحرا.

**********************

Access to my Scientific Thesis Degree Candidacy

دسترسی به آوتورفرات دوره کاندیداتوری پایان نامه

Автореферат Овнук Х.

Автореферат Овнук Хангелди Аразгелди оглы – По cтепень: кандидат исторических наук

Доступ тезис автореферата период моей Кандидатскии PhD

OВНУК, Хангелди А. о. – ТОРОНТО ****** دکتر خانگلدی اونق – تورنتو

============================

دسترسی به آوتورفرات مقاطع کاندیداتوری و دکترای «پایان نامه من» که در مراکز مختلف علمی – پژوهشی موجود و بروز است. در اینجا ١9 تا از منابع و مأخذ نشان داده شده است. آن در نیمه دوَم ماه دسامبر ۱۹۹۵ (ژانویه 1996) طی شد.
Access to my Scientific abstract of the thesis on the history, the specialty of the “Higher Attestation Certification Commission of the Russian Federation “WAC RF(VAK)” 07.00.02″. The Academic Degree of PhD., Period Candidacy defended on the second half of December in 1995. (January 1996). From 19 resources has shown here.

Information about my scientific work

============================

19 Источники и Ресурсов по фактом показана здесь:

ВАК

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)

при Министерстве образования и науки Российской Федерации

1. ЧЕЛОВЕК и НАУКА по “Исторические науки” и “Отечественная история”. А так же Поиск по каталогу имена с “Овнук, Хангелди Аразгелди оглы“. И резултат поиска по имена тему с 1 до 17 листов с некоторы коллеги. Ещё в этом страниция по номерах с 1-го…405,406,407,408, до 409 стр. дальшее …

В этом файле, в общей сложности 466 документа “PhD” утверждается от Высшая Аттестационая Комиссия (ВАК) сертификации от всех ветвей Академии наук.
در این فایل، به تعداد 466 سند تأئید شده از جانب کمسیون عالی تحصیلات آکادمیکی (واک) مربوط به دکترای طی شده از سوی شعبه های مختلف آکادمی علوم موجود است.
2. Полный текст Автореферата: (Первая экземпляр), (Второй экземпляр) от мою диссертацю по тему:История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)”. А здесь с красивом форматом для Просмотра Оригинал Текстом! от Министерства культуры Российской Федерации
3. Электронный каталог диссертаций (Доставка диссертаций из РГБ на электронную почту (от 1 часа до 2 рабочих дней)
4. Электронный каталог диссертаций,Oт портал “Diss Zakaz Com“, доставка диссертаций в течении 20 минут.
5. Информация по искать с Имена Автором Диссертациий на сайте Электронные Библиотечные Каталоги.
6. VIVALDI – (НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)
7. Диссертации за все года Dissertation for All Year – 1
8. РЕФЕРУ– (Collection Dissertassia), по искат с Имена автором диссертаций на сайте РЕФЕРУ
9. Official Link on The EUROPEAN LIBRARY – The Harvard Style Citation, And the other URL link of European Library by the number IDentifier: 000780463
10. YOU DISS Диссертации за все года (Dissertation for All Year) – 2
11. Существует в: Российская Государственная Библиотеке – “Number One” Официальный сайт “РГБ”

13. Dissers Info. Abstract – Каталог Диссертаций. искат по имена автор диссертаций Овнук Хангелди Аразгелди оглы от “Каталог Диссертаций” сайта: “Dissers Info. Abstract“.

14. Электронная библиотека, Называнна поиска по имена автор диссертаций: Овнук, Хангелди Аразгелди оглы

15. TÜRKÇE “Dergi Karadeniz” Dergi’nin 15. Sayısında yayınlana makaleye, “16. Sayısında” verilmiş ilavesidir.: “RUSYA FEDERASYONU’DA TÜRK TARİHİ ile ilgili yazılmış TEZLER üzerine bir katalog çalışmasıi” – OVNUK (OWNUK) Hangeldi Arazgeldi ogli – PDF File, Page: 38., Tüm Sayılarımıza ulaşmak için Tıklayınız…,
16. на сайте Электронный каталог “Библиотека Бараловск” и в “ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ” по искат имена автор диссертаций.

17. Для читать автореферата результат на поиск о диссертация на сайта “Collection Libraries” в HЭБ по имена автора тема и по имена тема диссертация и по Год публикации: 1995 в Портал Культурного Наследия Министерство Культуры В открытия позиция на Российской Федерации. А также для посмотреть оригинал вариант PDF файла автореферата.

18. Result of Search about my dissertation on the Harvard Style Citation of The European Library” is in list 19 Diss. It is mine scientific work.

(Предпоследний список (XIX линия) по Гарвард-Стиль Цитирование, является владельцем этого сайта “Хангелди Аразгелди оглы Овнук“.)
(یکی مانده به آخر لیست سایت «کتابخانه اروپا» در (نوزدهمین سطر) با مشخصات پژوهشی به روش استناد هاروارد درج شده است.).
19.Скачать История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.) от Сайта Коллекция Материалов Александр 34

************************************************************

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)

при Министерстве образования и науки Российской Федерации

…… Go to read on the official site of ЧЕЛОВЕК И НАУКА

**************************************************************
»» آرامگاه سلطان سنجر پست شده توسط اولکر – Ulker
»» اورتا عاصئرلاردا ترکمنلرینگ یورت دولاندئرئش دأپلری، منتشر شده در نشریّه حیدربابا، در وبنشرهای “خوجه نفس نیوز” و “دیوان جهانشاه حقیقی“، “در ایلگرگ (لاتین-تورکمن)“،
»» درج پایان نامه من در فهرست آنلاین کتابخانه الکترونیکی در شهرستان بارالاوسک روسیه،
»» نشریّه “حیدربابا”، فایل: پی دی اف.، شماره 9، سال 2009، ص. 30 – 3 مقاله: الف). مجموعه اشعار “جهانشاه قاراقویونلی (حقیقی)”، شاه تورکمن، شاه تؤوریز، شاه مردان، ب). نورمحمد آشورپور مرداف باقی دونیأ قووشدی!، ج). در مورد پرتره عثمان آخون، شخص اوّل منتخب قورولتای سال 1024 در تورکمنصجرا. – دکتر خانگلدی اونق – سال 2004
»» مختومقلی فراغی نئنگ تأزه دوًنیأسی – نشریّه “حیدربابا”، شماره 40، سال 2012، ص. 48 – پی دی اف فایل
»» ایران ترکمنلرینینگ اقتصادئیتینده یر خوجالئغی – (سوتسیال – اقتصادی رفورمالار و سیاساتلار): (دکتر منصور گورگنینینگ “ترکمنصحرادا یر خوجالئغی مشئله سی” آتلی اثرینه غئسغاچا آنالیز) مندرج در این وبلاگ.
»» جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات آکادمی علوم ترکمنستان – سایت فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان (ففتا)

»» معرّفی پایان نامه (دکــتــرا)- بخش تاریخ- د.خ. اونق

»» مقالات پژوهشی دکترای من – My Ph.D.Materials

»» شرح خاطرات مقصدصالح در مهاجرت (طرح انشاء)

»» تاريخ ادبيات و شعر ترکمنی

»» شعری از امیر علیشیر نوائی – وبسایت پاراسات

»» مختصری در مورد سبک شناسی تاریخ و ادبیّات ترکمنی و شعری با عنوان یووز گچن یادلاما

»» باربد مروزی در گذر تاریخ موسیقی خلق ترکمن

»» سخنی با وبلاگنویسان و گردانندگان وبسایتهای ترکمنی

»» گؤزللیکدن نشان Blog stockated

»» درباره اشعار الحاقی مختومقلی Blog stockated

»» اجمالی بر موسیقی دوتار ترکمنی

»» کتانی بافی در بین ترکمنها- نشر ترکمن مدیکال

»» کتانی بافی …-سایت آفتاب

»» درج مقاله فوق در نشریّه یاپراق

»» هنرهای بدیع ترکمنها

»» تحقیقات پـیرامون شهر قدیمی نوســای (نـساء) در تورکمنـستان شـمالـی Blog stockated

»»تحليل اشعار جهانشاه حقيقی- مندرج در سایت یول ایر؟ Expired

* از وبلاگ جهانشاه حقیقی:

»» نسخه اوّل

»» نسخه دوّم

»» نشر شاخه فرهنگی روشنفکران ترکمن Expired

»» نشر ترکمن ایلیم Expired

»» کتانی بافی در بین ترکمنها منتشر شده در وبلاگ ” آنتروپالوژی استادی

»» منتشر شده در وبسایت “ایرانک

»» جهان شاه بروایت آخرین تحقیقات آکادمی علوم ترکمنستان منتشر شده در “یگیت”

»» مــوسـيـقــی غـــذای روح انــســان اســت منتشر شده در “بانک اطلاعات پزشکی پاراسات”

»» مجموعه اشعار جهانشاه-مندرج در سایت گوگلین – Expired

»» ترکمن کلاسّیک ادبیباتئنئنگ چأگینده -رمانتیسم

»» طرح برنامه: “مقوله استحاله ملّی- تاریخی”

»» طرح و برنامه خاطرات: ” دو قرن حیات در پنچ نــظــام”

»» روابط و مناسبات همه جانبه ترکمنستان مستقل با ایران

»» مجموعه مقالات مندرج در سایت ترکمنصحرا

»» گورگن تورکمنلرینینگ اقتصادی تاریخی – منصور گورگنینینگ کتابئنا آنالیز

»» گورگن توركمن لري نينگ اقتصاديتينده باليق آوچي ليغي

»» نقاشی حیات است نه چیز دگر – آزادگی

»» قایدا دئـر؟ – Kaydadyr?i – باغبوستان “شعر”

»» شعری از امير عليشيرنوايی.. یول ایر؟ Expired

»» گذري بر معماري خوارزم یول ایر؟ Expired

»» ماخذشناسي: اسناد سخن ميگويندیول ایر؟ Expired

»» چند مصاحبه با صنعتگران تركمن درباره صنايع زينتي تركمن یول ایر؟ Expired

»» کنفرانس بین المللی خواجه یوسف همدانی هشتم اسفند 1381

»» بـستر تربـیّـتی و فـلسفی خواجه یوسـف هـمدانی یول ایر؟ Expired

* مقالات ترکمنی با گرافیک لاتین: ————————-Turkmen -Latin elipbiyinde berilen makalalar:i

»» Azatlyk Radiostansýasynda Hudaýberdi Hallyew bilen 2 Gepleşik:

Jüne‎‎ýt han Hakynda gysgaça maglumat! – جنید خان حقئندا غئسغاچا ماغلومات

»» Gorkut Ata Destanı’nın yabancı ülkelerdeki varyantları Turkiye ANTI GAZETESI <Magazine suspended>

My Historical projec: ASSIMILATION PROCESSES IN THE NATIONAL HISTORY

TÜRKMEN MEDENIYETINIŇ DÜNÝÄ ÝAÝRAN MEKTUPLARY

Eỳran türkmenleriniñ yktysady taryhy- Dr. M. Gürgeninin kitabyna analz

Gürgen Türkmenlerinin yktysadyyetinde balyk awçylygy

اوغوز گونی – نوروز گونی- سایت ترکمنصحرا – – – – – Oguz Güni-Nowruz Güni

سایت دانشجویان — Nowruz Güni-Oguz Güni (Changed page)i

XX V.-Turkmen Yokary Okuw jaylary: NOWRUZ GÜNI, OGUZ GÜNIy changed page

Türkmensährada Durmuş Toý dessurlary – Türkmen Kultur Ojagy

Gorkut ata destani’nin yabanci ulkelerdeki varyantlary-Türk dilinde changed page

XX V.-Turkmen Yokary Okuw jaylary changed page

Kümmetkowus şaheri hakda

Sähramyň sayz-sungaty

Serhet meseleleri

PROJECT TITILE: ASSIMILATION PROCESSES IN THE NATIONAL HISTORY An English

Independent Turkmenistan, prepared by Dr. Hangeldi OWNUK

Eỳranda atçylyk-Dr.Ownuk – Türkmen Studentler Sayty changed page

Eỳranda atçylyk-Dr.Ownuk – From dissertation of Ph. D.

Maral’s article an English New Language, Culture and Country

صونغات – Sungat

» تورکمن شایلی گلین – عروس سنّتی ترکمن» تصویر منتخب – سایلانان صورات – تورکمن شایلی قیز – Turkmen woman in traditional dress-Painted by Ownuk H. -Toronto-Oil colour (Blog stockated) i

National Park of Toronto – Painted by H. Ownuk – Oil colour

Annasoltan Kekilowa – Ilgerek Webpage

1. Türkmen Syýasat(Adalat): Etrek-Gürgen türkmenlerinin araçäginde ýüze çykan meseleler.
2. International Conference “HANGELDİ OVNUK” Ataturk Kultur Merkezi“.
3. PDF File-Page 33:

4. PDF – 7682 Ovnuk, Hangeldi, Gorkut Ata Destani’nin yabanci
5. PDFOVNUK, Hangeldi, “Gorkut Ata” Eposınıŋ Daşarı Yurtlardakı Variantı …
Advertisements